top of page

האם ניתן לזמן עובד לשימוע או לפטר בתקופת מחלה ?

חוק ימי מחלה סעיף 4א' לחוק דמי מחלה :

(א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4 וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו בסעיף ב' לסעיף.עפ"י החוק חל איסור מוחלט לפטר עובד/ת בתקופת מחלה, לא משנה אם המחלה היא קצרה או ארוכה.

בתי הדין לעבודה פסקו בעניין, פיטורין בזמן מחלה, וקבעו כי חל איסור מוחלט על פיטורין בתקופת חופשת מחלה.


כמו כן, בתי הדין פוסקים פיצוי לעובד עבור פיטורין בתקופת מחלה זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בהתאם לגובה השכר החודשי ולנזק שנגרם לעובד.


עוד קבעו השופטים כי, לא יתכן שמעסיק יגיע לעובד בזמן חופשת מחלה ויתן לו מכתב פיטורין, דבר זה יכול לגרום לפגיעה בבריאותו של העובד, לכן בית הדין מפצה את העובד/ת בהתאם בפיצוי כספי.


המסקנה מתוך פסקי הדין שנתנו בשנים האחרונות היא, כי חל איסור לפטר עובדים בתקופת מחלה, והמעסיק אשר יפטר עובד בתקופת מחלה יהיה צפוי לתת את הדין בבית הדין לעבודה ולשלם לעובד פיצוי כספי.


האם ניתן לזמן עובד/ת לשימוע בזמן חופשת מחלה?

האם מותר לזמן עובד לשימוע בתקופת מחלה התשובה היא שלילית. חל איסור מוחלט להזמין לשימוע עובד בתקופת מחלה.

מה אפשר לעשות בתקופת חופשת המחלה? אפשר להמתין כמובן לחזרתו של העובד מהמחלה ואז לזמנו, או לחילופין לזמנו לשימוע בתום תקופת מחלתו על פי אישור המחלה.


לסיכום, בהתאם לפסיקה חל איסור מוחלט לפטר עובדים בזמן מחלתם, וכן אין לפטר עובדים כאשר סיבת הפיטורין היא כמובן מחלה.

חל איסור מוחלט לזמן עובדים לשימוע כאשר הינם נמצאים בתקופת מחלה, אלא על המעסיק להמתין לתום מחלתם, ואז לזמנם לשימוע, תוך שימת לב כי הסיבה לפיטורין איננה המחלה אלה טענות אחרות שלא קשורות למחלה עובד/ת קבלתם זימון לשימוע או פיטורין בחופשת מחלה פנו אלינו ואנו נסייע לכם לביטול ההחלטה.

コメント


bottom of page