top of page

שימוע למראית עין


שימוע למראית העין- מנהלת במשרד
צילום: canva

מטרת השימוע היא לתת לעובד הזדמנות לטעון טענות בפני המעסיק בכדי לשכנע אותו שימנע מפיטוריו או מהעברה לתפקיד אחר. על מנת שהליך השימוע ייערך כדין ובאופן נאות, ישנם כללים בחוק כדי להבטיח שלעובד ניתנה הזדמנות כנה והוגנת לשכנע את המעסיק לא לפטרו. על המעסיק לשלוח לעובד זימון לשימוע בכתב ובו יפורטו כל הנימוקים לפטרו, כמו כן, יש לאפשר לעובד להיות מיוצג במסגרת השימוע, יש לערוך פרוטוקול בכתב מהלך השימוע מפורט.


המעסיק מחויב להקשיב לטענות העובד ולשקול אותן בראש פתוח ונפש חפצה. חל איסור מוחלט להגיע עם החלטה על פיטורי העובד טרום השימוע והפרוטוקול אינו יכול להיות טכני, מבלי להתייחס לטענות העובד.


במידה ושימוע ייערך שלא כדין אלא למראית עין, תהיה עילה לעובד לתבוע בבית הדין פיצוי בהתאם וביטול הפיטורים או הניוד. במסגרת התביעה, יבקש צו אכיפה, שינחה את המעסיק לביטול הפיטורים שלא כדין וישיב את העובד למקום עבודתו בצירוף תשלום פיצויים, או לחלופין יכול העובד לתבוע רק תשלום עבור פיצויים.


כאשר מדובר במעסיק שהינו גוף ציבורי או גוף דו מהותי ישנם פסקי דין המורים למעסיק להחזיר את העובד לתפקידו. ככל שבית הדין יורה על מתן צו האכיפה, על המעסיק ליישם אותו ולהשיב את העובד למקום עבודתו.


לאיזה פיצויים זכאי עובד שנערך לו שימוע למראית עין?

עובד שנערך לו שימוע למראית עין זכאי לפיצויים בגין אובדן השכר (נזק ממוני) ועוגמת הנפש (נזק לא ממוני) שנגרמו לו בגין הפיטורים שלא כדין בשל עריכת השימוע למראית עין.


סכום הפיצויים בגין עוגמת הנפש שנגרמה לעובד ייקבע בהתאם למכלול הדברים, למשל ככל שהפיטורים נעשו בחוסר תום לב, כך ייפסק לעובד פיצוי גבוה יותר. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את גילו של העובד, הוותק שלו במקום העבודה וסיכויו למצוא עבודה חדשה, וכן את כל יתר נסיבות המקרה.


חשוב לציין, כי משרדנו השתתף במאות שימועים לעובדים ובעל הכישורים לשכנע מעסיק לשנות החלטתו, לרבות צו מניעה או ערכאות חוקיות אחרות הנותנות את הסעד המתאים לעובד.


אם הודיעו לכם על זימון לשימוע, קיבלתם ניוד או פוטרתם ללא שימוע כראוי, פנו אלינו ואנו נפעל בהתאם לביטול ההחלטה.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page