top of page

פיצויי הלנת שכר- מי זכאי ומתי?


פיצויי הלנת שכר- עובד במשרד
צילום: canva

לא קיבלתם שכר בזמן או תוספות שכר? יתכן ואתם זכאים להלנת שכר.


עובדים שלא קיבלו את שכרם במועד, דהיינו בתום 9 ימים מהיום האחרון בחודש בה בוצעה העבודה. מרכיבי השכר שניתן לתבוע ולקבל עליהם הלנה, שכר עבור עבודה בימי חג ושבתות, תשלום שעות נוספות, תשלום ימי מחלה, עמלות, פיצויי פיטורים והפרשות שנוכו משכר העובד ולא הופרשו בזמנן לקרן הפנסיה שלו ועוד. החזר הוצאות כגון: ימי הבראה, הוצאות נסיעות, רכב, פלאפון, אש"ל ודמי הודעה מוקדמת, לא ניתן לתבוע בגין הלנתם פיצויים אלה ריבית והצמדה.


איך מחשבים שכר מולן?

הלנת שכר מגיעה לעובד בגין שכרו המולן, מחושבת על בסיס שכר העבודה הברוטו. במקרים בהם העביר המעסיק את הניכויים מהשכר לייעדם (מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו'), יחושבו הפיצויים על בסיס שכר העבודה הנטו. עבור שבוע העבודה הראשון ששכרו הולן יקבל העובד 5%, ועבור השבועות הבאים יקבל 10% או תוספת הצמדה וריבית בגובה 20% (הגבוה מבניהם).


לפני שמגישים תביעה, מה כדאי לעשות?

טרם הגשת תביעה בגין הלנת שכר מומלץ לפנות אלינו בכדי לחסוך הוצאות מיותרות, מכיוון שיש התייחסות למקרים חריגים. העובד/ת רשאים לתבוע עד 60 יום בלבד מיום קבלת השכר המולן לצורך הגשת התביעה, ישנם מקרים שבית הדין לעבודה מאשר ל- 90 יום במקרים חריגים. ברגע שלא שולם השכר כלל, עומדת לרשות התובע שנה לתביעת הפיצויים ו- 7 שנים לתביעת שכר העבודה. במקרים בהם חלה הלנת שכר לפחות 3 פעמים לאורך השנה, עומדים לרשות התובע 3 שנים להגשת התביעה.


באילו מקרים רשאי בית הדין לעבודה להפחית או לבטל את פיצויי הלנת השכר?

  1. כשהשכר לא שולם כתוצאה מנסיבות שלא הייתה למעסיק שליטה עליהן

  2. כשהשכר לא שולם כתוצאה מטעות שנעשתה בתום לב

  3. כשהשכר לא שולם בעקבות אי הסכמה באשר לעצם התשלום, ובתנאי שהסכום עליו לא חלה מחלוקת שולם במועד.

הפחתת פיצויי הלנת שכר בגין מצב כלכלי רעוע של המעסיק

בית הדין לא ממהר לקבוע מתן פיצויי הלנת שכר לדוגמא- במקרים בהם טוען המעסיק למצב כלכלי קשה. חשוב לציין כי בית הדין אינם מקלים עם המעסיק מתוך ההנחה, שהמעסיק מחויב למצבו הכלכלי של העובד, ושעליו לשים את שכרו של העובד בראש סדר העדיפויות שלו.


מעטים המקרים בהם המעסיק הצליח להוכיח לבית הדין כי דחיית התשלום לא הייתה באחריותו.

אם לא שולם לכם שכר במועד כולל קבלת תלוש שכר במועד ניתן לפנות אלינו בדחיפות ואנו נפעל מול המעסיק.


עובדי רשויות מקומיות וסייעות בגני הילדים ומוסדות החינוך: ההסכמים הקיבוציים קובעים תוספות שכר שמעניקים לכם עקב תפקידכם הקשה. ישנן רשויות שלא משלמות את כל תוספות השכר הנדרשות, או לא מפרישים בגינם לקופות בהתאם.


משרדנו מומחים בתחום למעלה מעשרים שנות ניסיון. פנו אלינו לבדיקת התלוש בחינם


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page