top of page

מי צריך לשלם לעובד על תאונת עבודה?


ארבעה טיפים לפני שימוע בעבודה
צילום: wix


לא פעם אנו נתקלים במקרים שבהם מתרחשות תאונת עבודה במקום העבודה. תאונות שגם לגביהן התייחס המחוקק בישראל והגדיר את האחראיים לשלם בגינן.


על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי תאונת עבודה הינה תאונה שקרתה לעובד תוך כדי עבודתו ובעקבות עבודתו או בדרך או בחזרה הביתה לעבודתו.


למוסד לביטוח לאומי ישנה אפשרות להגיש תביעה בתוך שנה מיום התאונה. ישנה אפשרות גם להגיש תביעה נגד המעסיק במידה והייתה התרשלות מצידו שבגללה נפגע העובד, בתוך שבע שנים מיום התאונה, במידה ויש לעובד ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוחים נוספים שהעובד מבוטח בהם, או דרך מקום העבודה. כאן ניתן להגיש התביעה בתוך שלוש שנים מיום התאונה.


תביעה מול המוסד לביטוח לאומי

בתביעה לביטוח לאומי המעסיק/העובד לא אמור להוכיח מי אשם וחובה להגיש בתוך שנה. העובד חייב להוכיח כי הפגיעה התרחשה במסגרת העבודה או בדרך או בחזרה מהעבודה, אז המוסד לביטוח לאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה ,מכאן עובד יזכה לקבל פיצויים עבור התאונה, כמובן, זה תלוי בגובה הנכות שתקבע לו על ידי ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.


הפיצוי מהביטוח הלאומי יהיה באמצעות מענקים או קצבאות מידי חודש בנוסף לזכויות נוספות השמורות לו. תשלום נועד בכדי שהעובד יוכל לכלכל את משפחתו בכבוד.


נפטר העובד בעקבות תאונת עבודה, בני משפחתו של העובד יהיו זכאים לגמלת תלויים – גמלה המוענקת כמענק חד פעמי או כקצבה חודשית.


תביעה כנגד המעסיק

במידה ותאונת העבודה אירעה בעקבות התרשלות המעסיק, רצוי לתבוע את המעסיק לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לעובד, בנוסף להגשת תביעה למוסד לביטוח הלאומי. לידיעתכם, מתקיים קיזוז מתשלומי הפיצויים של המעסיק בגובה הפיצויים שיקבעו מהמוסד לביטוח לאומי.


לרוב המעסיקים דואגים להיות מבוטחים ב "חבות מעסיקים" המכסה את נזקיהם של העובדים בתאונת עבודה, לכן ההתנהלות במקרים אלו מול חברת הביטוח של המעסיק ולא מולו ישירות.


המעסיק ינסה להוכיח כי הסיבה לתאונה נבעה מהתרשלות העובד עצמו ועל כך צריך אנשי מקצוע מנוסים להדוף טענות אלו.


תשלום מחברות הביטוח

ישנם עובדים המבטחים את עצמם בחברת ביטוח פרטית ובמסגרת הפוליסה קיים כיסוי של נזקים בתאונת עבודה, אתם יכולים להגיש תביעה לפיצויים מול חברת הביטוח. לרוב אין כל קיזוז בפיצוי במידה ותזכו בו.


לפני שאתם פונים לבחור בפוליסה שיכולה להתאים לכם, רצוי להתייעץ עם משרדים שיש להם ניסיון וידע אשר יוכלו לסייע לכם לבחור פוליסה מתאימה תוך שמירה על זכויותיכם.


עם הניסיון שצברתי בתחום מעל 20 שנה משרדנו ישמח לסייע במקרים אלו.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page