top of page

הרעת תנאי עבודה כיצד ניתן להתמודד איתה


יחסי עובד מעביד הם יחסים מגובנים ומורכבים לפעמים הם בעליה ולפעמים הם בירידה, בתקופות שהן בירידה מתחיל המעסיק לפגוע ולהרע לעובד בתנאי העבודה או בתנאי השכר לעיתים תוך הפעלת לחץ על העובד להסכים למרותו או להביא

לכך שהעובד יחליט לסיים את עבודתו ואולי לפגוע בזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד כגון שינוי לרעה באופן משמעותי בצורת ההעסקה או בתשלומי השכר או בתוספות הנילוות לשכר שסוכמו מראש נחשב הרעת תנאי עבודה.


הרעה בתנאי השכר ופגיעה בזכויות המגן מהי?

הנושא הכספי ותוספות השכר, הן החלק החשוב בהסכמה וחתימה על תנאי העבודה. פגיעה בשכר ללא שינוי בעבודה והיקפה היא הבולטת ביותר אך ישנן פעולות נו


ספות שיפגעו במצבו הכלכלי של העובד לפחות לטווח ארוך. עם פעולות אלה נמנים: אי מתן תשלומים נוספים המגיעים כמו דמי הבראה, מתנות לחג או משכורת 13 במידה ונקבע שתהיה. פיגור בתשלום המשכורת לאחר התשיעי לכל חודש יחשב להלנת שכר וכמובן שאם נעשה באופן שאינו חד פעמי יש כאן הרעה בתנאי העבודה.


פגיעה בתנאים נלווים האם נחשבים גם להרעה?

שינוי בשעות העבודה או במקום של העובד ותנאי ה


סביבה יכולים בשלב מסוים להיחשב בתור הרעת תנאי עבודה. כגון: תנאים ירודים ומשפילים יותר במקום העבודה עצמו כמו חדר קטן ללא חלונות גישה אל מקום העבודה לא נעימה ובתנאי מזג האוויר יכולה להיות קשה אשר גורמת להיכנס לשלוליות, שינוי המקום- העברת העובד למקום מבודד ללא עובדים נוספים במקום הכולל אי מתן מענה לניקיון המקום ברמה יומית, מה שמקשה עליו לתפקד בשעות העבודה, שינוי מהותי במספר השעות או בפריסת השעות (למשל משמרות לילה רבות במקום משמרות בוקר כשהדבר לא נקבע מראש) וגם פגיעה במעמד המקצועי של העובד באופן דרסטי.


מה נחשב הרעה מבחינת יחסי אנוש?

השפלה של המעביד ופגיעה כלפי העובד באופן קבוע נחשב הרעה תנאים במקום העבודה. כל עובד באשר הוא ראוי ליחס הולם מהמעביד. חוסר כבוד


מינימלי והלבנת פניו בפני הרבים או בישיבות למיניהם אינו דבר שעובד צריך לספוג במקום העבודה

כיצד להתמודד ?

עובד/ת אשר מרגיש פגיעה או הרעת תנאי עבודה מכל סיבה שהיא ואיננו יכול להתמודד איתה והוא מחליט להתפטר, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. כמו כן, עליו להוכיח קשר בין ההרעה בתנאי העבודה לבין התפטרות. אם העובד מסיבות כלכליות לא יכול להרשות לעצמו להתפטר הוא רשאי לפנות לבית הדין ולתבוע את זכויותיו ולשנות את היחס אליו ואת תנאי העבודה או השכר.חשוב לציין כי במידה והשיחות עם המעסיק לא השתפרו תנאי ההעסקה או היחס או תנאי השכר רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page