top of page

החתמת העובד על פרוטוקול שימוע מונעת תביעות מיותרות


החתמת העובד על פרוטוקול שימוע מונעת תביעות מיותרות
החתמת העובד על פרוטוקול שימוע מונעת תביעות מיותרות

כידוע כי ישנם מעסיקים מבצעים הליך שימוע לעובד כפי שמחייב החוק, אך חלקם אינם מחתימים את העובד על פרוטוקול השימוע.

בשנת 2014 עבד נהג במשך כשנתיים וחצי, עם סיום העסקתו הוחלט ע"י המעסיק לזמנו לשימוע לבחינת סיום העסקתו זאת בשל חשד לגניבה. השימוע נערך ולאחר כמה ימים קיבל העובד מכתב פיטורים.

העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי בגין פיטורים שלא כדין (סע"ש 4189-09-14). העובד טען בפני בית הדין, כי פגמים רבים נמצאו בהליך השימוע שנערך לו, לא צורפו למכתב הזימון כול המסמכים והנספחים הרלבנטיים, לא הוצגו בפניו ראיות המאמתות את החשדות כלפיו, הישיבה נערכה זמן קצר מאוד ולא ניתנה לו להביע עמדתו במהלך השימוע, שנערך באווירה קשה לא מכבדת ופוגענית.

ביה"ד קבע בפסק דינו, כי על יסוד הראיות שהיו בידי המעסיקה, לא נמצא פגם בהחלטתה לפטר את העובד, יחד עם זאת, קובע ביה"ד כי העובד לא הצליח להציג מניע או סיבה כלשהי שהיו למעסיקתו כדי להפיל עליו אשמה דמיונית, כפי הנטען מפיו.

עוד קבע ביה"ד, כי אכן היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את העובד על פרוטוקול הישיבה, ובכך למנוע טענות אודות התנהלות הישיבה בדיעבד. כן לקח ביה"ד בחשבון, את העובדה שהמעסיקה לא אפשרה לעובד לבצע בדיקת פוליגרף להוכחת חפותו, הגם שהיה מעוניין בכך.

לסיכום, בית הדין, פסק כי יש לקבל את התביעה בחלקה, וקבע כי על המעסיקה לשלם, בין היתר, פיצוי בגין הפגמים שנמצאו בהליך השימוע בסך של 10,000 ₪.

לסיום

כפי שהעלנו בעבר לשימוע ישנה משמעות מאוד חשובה במסגרת יחסי עובד ומעביד, משרדנו מייצג עובדים רבים בשימוע לסיום יחסי עובד ומעסיק או בשימועי משמעת, ישנם מקרים שיש לנו יכולות וכישורים לשנות החלטות של המעסיק, כול שעליכם לעשות הוא לפנות אלינו ואנו נלווה אתכם ונדאג לכם בכול שלב ושלב עם המעסיק.

חשוב לדעת - הגעה לשימוע ללא ייצוג תפגע במעמדו של העובד ובזכויותיו

Comments


bottom of page