top of page

האם עובד שעתי זכאי לימי מחלה כמו כל עובד ומתי?


ימי מחלה לעובדים
צילום: wix

כל עובד זכאי לימי מחלה אם הוא ״משרתי״ או עובד שעתי, מגיעה כמות מסוימת של ימי חופשה ומחלה. ימי מחלה לעובד שעתי קבועים בחוק ואין זכות לוותר עליהם. יתרה מכך, קיימת זכות לנצל ימי המחלה לטובת טיפול בקרוב משפחה אשר חלה (מדרגה ראשונה בלבד), דוגמת ילד, בן זוג או הורה.


תשלום ימי מחלה לעובד שעתי

חישוב תשלום ימי מחלה לעובד שעתי מתבצע על פי הזמן בו עבד. לצורך חישוב מדויק, ניתן לעיין בחוקים או להיוועץ עם משרדנו.


ימי מחלה לעובד משרתי

חישוב תשלום ימי מחלה לעובד משרה נעשה בהתאם לערך היומי של העובד, ונקבע על פי אחוזי המשרה.


מה קורה כאשר מעסיק לא משלם ימי מחלה?

אנו פוגשים במקרים רבים שמעסיקים לא משלמים ימי מחלה לעובד שעתי. אי מתן תשלום ימי מחלה לעובד שעתי, כמו גם לעובדים גלובליים, הוא בניגוד לחוק ויש לדרוש זאת מהמעסיק. לכן, אם נפגעתם ולא קיבלתם תשלום עבור ימי מחלה פנו אלינו לטיפול. ישנם מעסיקים שלא מנהלים כרטיס ימי מחלה וחופשה וברגע האמת לא תהיה להם אפשרות להוכיח כל ניצול ימי מחלה או חופשה , אז העובד יהיה זכאי לקבל את כל ימי המחלה בהתאם לאחוזי המשרה או לשעות עבודה בהתאם להעסקתו.


מה הקשר בין ימי מחלה לפיטורין?

ברגע שאנו מסיימים עם מקום העבודה שבו עבדנו, אם נשארו לכם ימי מחלה, תוכלו לנצל אותם בתקופת ההודעה המוקדמת טרם הפיטורין שהמעסיק חייב על פי חוק לתת לכם. בניגוד לימי חופש, את ימי המחלה אי אפשר להמיר לכסף, פרט לעובדים בשרות הציבורי שהגיעו לגיל 50 (לא בכל המקרים), כך שמומלץ לנצל את האפשרות הזו. רצוי להתייעץ עם משרדנו על ניצול בצורה מיטבית את זכויותיכם.


ימי מחלה – נקודות חשובות

ימי המחלה הם ימים שאינם מיועדים לחופשה, אלא למצבים בהם אתם או קרוביכם מדרגה ראשונה לא מסוגלים להגיע לעבודה, מפאת מצב פיזי או נפשי גרוע. ימי החופשה מגיעים לכם על פי חוק וכדאי לנצלם לאורך השנה, שכן צבירת ימים משנה לשנה היא מוגבלת (פרט לעבודה בשרות הציבורי)ולא תמיד אפשרית.

בשרות הציבורי ישנם מקרים שהעובד ניצל את מלוא ימי המחלה והחוק מעניק לו לקבל 50% שכר לתקופה של 6 חודשים, אך כול מקרה לגופו, ישנה גם אפשרות להעברת ימי מחלה מעובד אחד לשני בהתאם לכללים הקבועים בחוק.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page